empire gaulois Aureolus Lelien Marius Victorinus Tetricus Tetricus II L'empire gaulois de Postumus à Tetricus

Victorinus (269-271)

20mm - 3,10g
IMP C PI VICTORINVS AVG
AEQVITAS AVG
Ex Beachy Head Hoard 1961

AGK 1b (S)

21mm - 2,88g
IMP C PI VICTORINVS AVG
AEQVITAS AVG

AGK 1c (C2)

19mm - 3.36g
IMP C VICTORINVS P F AVG
AEQVITAS AVG

AGK 1d (S)

19mm - 3,27g
IMP VICTORINVS P F AVG
COS TER

AGK - (-)

19mm - 2,67g
IMP C M PIAVVONIVS VICTORINVS P F AVG
FIDES MILITVM

AGK 5a (S)

20mm - 2,51g
IMP C PIAV VICTORINVS P F AVG
FIDES MILITVM

AGK 5b (C3)

20mm - 3,41g
IMP C PIAV VICTORINVS P F AVG
INVICTVS

AGK 8b (R2)

20mm - 2,81G
IMP C VICTORINVS P F AVG
INVICTVS

AGK - (-)

20mm - 1,79G
IMP C VICTORINVS P F AVG
INVICTVS

AGK - (-)

20mm - 2,63g
IMP C VICTORINVS P F AVG
INVICTVS / *

AGK 9b (C6)

20mm - 3,49g
IMP C VICTORINVS P F AVG
INVICTVS / *

AGK 9b (C6)

18mm - 2,70g
IMP C VICTORINVS P F AVG
LAETITIA AVG N

AGK N58 (R4)

22mm - 2,50g
IMP C PIAV VICTORINVS P F AVG
PAX AVG /

AGK 12c (C1)

20mm - 3,40g
IMP C VICTORINVS P F AVG
PAX AVG / P

AGK -- (--)

20mm - 2,84g
IMP C VICTORINVS P F AVG
PAX AVG / T

AGK -- (--)

21mm - 3,19g
IMP C PIAV VICTORINVS P F AVG
PAX AVG / V *

AGK 14a (C2)

19mm - 3,54g
IMP C VICTORINVS P F AVG
PAX AVG / V * (sans palme)

AGK 14b (C6)

18mm - 1,73g
IMP C VICTORINVS P F AVG
PAX AVG / V *

AGK 14c (R2)

21mm - 2,68g
IMP C VICTORINVS P F AVG
PAX AVG / V * (palme)

AGK 15 (C4)

18mm - 1.48g
Atelier local
Type : PAX AVG / V * (palme)

AGK N60b (C1)

21mm - 4,96g
IMP C VICTORINVS P F AVG
PIETAS AVG

AGK 18a (C5)

20mm - 2,44g
IMP C VICTORINVS P F AVG
PROVIDENTIA AVG

AGK 19 (C6)

20mm - 3,66g
IMP C VICTORINVS P F AVG (b cuirassé)
SALVS AVG

AGK 21c (C5)

19mm - 3,90g
IMP C VICTORINVS P F AVG (b drapé)
SALVS AVG

AGK 21d (R4)

18mm - 1,64g
IMP C VICTORINVS P F AVG (b drapé)
SALVS AVG

AGK 21d (R4)

18mm - 2.67g
IMP C VICTORINVS P F AVG
SALVS AVG

AGK 20 (C6)

19mm - 2.81g
IMP C VICTORINVS P F AVG
VICTORIA AVG

AGK 22b (C1)

19mm - 2.54g
IMP C VICTORINVS P F AVG
VICTORIA AVG

AGK 22b (C1)

18mm - 2,77g
IMP C VICTORINVS P F AVG
VIRTVS AVG

AGK 23 (C5)

18mm - 3,09g
(hybride Aurelianus)
Atelier local
Type PROVIDEN DEOR

AGK - (-)

20mm - 4,16g
(hybride Tetricus)
IMP C VICTORINVS P F AVG
SALVS AVGG

AGK N118a (R4)